เกี่ยวกับเรา

  • เราเป็นเอเจนท์ทัวร์ที่มีใบอนุญาต 11/08732 ที่ออกให้จากกรมท่องเที่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • ออกแบบทริปให้ใหม่ โดยไกด์ที่มีประสบการณ์มีใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น และเคยทำทัวร์ให้เอเจนท์ทัวร์ที่โตเกียว จึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องญี่ปุ่นและเข้าใจนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ
  • ไม่ต้องออกค่าไฟลท์และที่พักให้ไกด์กับรถจากไทย เพราะเค้าอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้ว ยกเว้นกรณีค้างคืนนอกเมือง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก
  • ไกด์ และล่ามของเราเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น(มีResidence Card ถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น บางคนพูดได้ถึง 3 ภาษา เป็นได้ทั้งไกด์และล่าม มีประสบการณ์พาเที่ยว ไกด์ทุกคนจะมี Service mind เป็นกันเองและอบอุ่น
  • รถส่วนตัวที่ให้บริการมี 3 ชนิด คือ Toyota Alphard(ไม่เกิน 5ท่าน), รถตู้ Toyota Hiace(ไม่เกิน 9ท่าน) และรถไมโครบัส(10ท่านขึ้นไป) คนขับคนไทยและญี่ปุ่นให้บริการอย่างสุภาพและเป็นกันเอง
  • ค่ารถจะรวมค่าน้ำมัน-ทางด่วน-ที่จอดรถ ค่าอาหาร และที่พักคนขับแล้ว
  • สามารถเลือกออกแบบทริปได้ด้วยตัวเอง หรือให้เราออกแบบให้ตามที่ท่านรีเควส ทัวร์จะไม่ฟิคเวลา เราดูแลให้ทั้งทริป และสามารถปรึกษาได้ตลอดทริป


 LINE ID : @nanatravelexpert 
 ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/08732
 


Google
     
Copyright © nanatravelexpert.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×