ไกด์ส่วนตัว


          ไกด์ของเราเป็นคนไทย ซึ่งเป็นได้ทั้งไกด์และล่ามที่เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น และบางคนสามารถพูดได้ถึง3ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น ซึ่งมีวีซ่าพำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ญี่ปุ่น (Residence Card) ไกด์ของเราจะอบอุ่นและเป็นกันเอง มีน้ำใจ ให้คำปรึกษาได้ตลอดทริป ทั้งยังให้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์และความบันเทิงไปพร้อมกัน ท่านจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยตลอดทริปการเดินทางคะ

 LINE ID : nana_n18 
 ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/08732
 


Google

Copyright © nanatravelexpert.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×