JR Hokkaido Rail Pass
JR Hokkaido Rail Pass เป็นพาสสำหรับเดินทางโดยรถไฟ JR และรถบัส JR ในภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido) โดยไม่จำกัดครั้ง โดยมีจำหน่ายเป็นแบบ 3 วัน, 5 วัน, 7 วันแบบต่อเนื่อง และแบบ 4 วันแบบไม่ต่อเนื่อง ซึ่งแบบไม่ต่อเนื่องจะค่อนข้างยืดหยุ่น คือใช้เว้นวันได้ แต่ต้องไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่ใช้งานวันแรก

*JR Hokkaido Rail Pass จะจำหน่ายเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น

ตารางราคา JR – HOKKAIDO RAIL PASS


เส้นทางครอบคลุมของ JR Hokkaido Rail Passข้อมูลการใช้งาน
  • จุดจำหน่ายพาสหรือแลกพาสรถไฟ (Train) ของบริษัท JR ทั้งหมดในภูมิภาคฮอกไกโด และสามารถนั่ง limited express trains และ express trains ได้ฟรีอีกด้วย
  • รถบัส (Bus) ของบริษัท JR ทุกสายในภูมิภาคฮอกไกโด**ยกเว้น Twinkle Bus และเส้นทางจาก Sapporo ไปยัง Asahikawa, Monbetsu, Obihiro, Kiroro และ Erimo
  •  สามารถสำรองที่นั่งได้ฟรี (จองได้ที่สถานี JR)
  • ตั๋วไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตู้นอนของรถไฟกลางคืน หากคุณเดินทางด้วยรถไฟกลางคืนจะต้องจ่ายค่าตู้นอน และที่นั่งทั้งหมด
  • ตั๋ว 3 วัน 5 วัน และ7 วัน ต้องใช้งานตามวันที่ติดต่อกัน แต่ตั๋ว 4 วัน แบบ flexible สามารถใช้วันใดก็ได้ ในระยะเวลา 10 วันหลังเปลี่ยนเป็นบัตรแข็งแล้ว  ใบอนุญาต เลขที่ 11/08732
     
เว็บสำเร็จรูป
×